Kdo jsme

Jsme skvělá parta nadšenců a odborníků:

Ředitel

Ing. Luboš Harant je absolventem Západočeské university v Plzni fakulty aplikovaných věd. Luboš pracoval a pracuje ve vrcholovém i výkonném vedení řady firem. Od roku 2017 pracoval ve společnosti IVITERA, a.s. jako obchodní a projektový ředitel. Byl odpovědný za týmovou spolupráci a měl na starosti produktovou strategii. Od roku 2014 pracoval jako Senior Branch Manager ve společnosti Manpower Group s.r.o.. Zde zodpovídal za chod dvou hlavních poboček v Praze. Nyní, krom mnoha dalších činností, část svého času věnuje řízení a vedení naší společnosti.

Zakladatel

Michaela Kubů zakladatelka a členka správní rady neziskové organizace Centrum filmu a historie z.ú. je absolventkou Univerzity Jana Amose Komenského v Praze obor sociální a masová komunikace. Od roku 2006 aktivně působí v oblasti marketingu a reklamy. Ve společnosti Mladá fronta, v televizním studiu Barrandov, pro hudební stanici Óčko, atd.. Od roku 2001 je součástí produkce kulturních akcí Státního hradu Karlštejn, kde je kastelánem její otec. Její specializací jsou gotické akce s návštěvností až 20.000 návštěvníků (např. Karlštejnské vinobraní). Mezi další významné kulturní akce, které organizačně pořádané Michaelou Kubů patří také pravidelné Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově, kterých se zúčastňuje na 700 historických umělců (rytířští jezdci, řemeslní trhovci, akrobati, kejklíři, mistři ohně, tanečníci a hudebníci a mnoho dalších) a každoročně je navštíví kolem 20.000 diváků. Michaela Kubů se podílí na produkci českých filmů a pohádek, např. v roce 2016 to byla pohádka Řachanda.

Správní rada

Ing. Jakub Veselý je absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze, fakulty Management firem. Během své kariéry získal mezinárodní zkušenosti z jeho pracovních aktivit v Torontu, Londýně, Kuala Lumpur a Petrohradu. Od roku 2004 do 2008 pracoval na Velvyslanectví Malajsie v Praze. Následující roky postupně pracoval ve vedení několika vlastních i cizích společností, kde měl na starost finanční řízení společností a vnitřní kontrolu fungování v podobě interního auditu.

Michaela Kubů zakladatelka a členka správní rady neziskové organizace Centrum filmu a historie z.ú. je absolventkou Univerzity Jana Amose Komenského v Praze obor sociální a masová komunikace. Od roku 2006 aktivně působí v oblasti marketingu a reklamy. Ve společnosti Mladá fronta, v televizním studiu Barrandov, pro hudební stanici Óčko, atd.. Od roku 2001 je součástí produkce kulturních akcí Státního hradu Karlštejn, kde je kastelánem její otec. Její specializací jsou gotické akce s návštěvností až 20.000 návštěvníků (např. Karlštejnské vinobraní).

Ing. Jiří Vích – má dlouholeté zkušenosti s řízením stavebních projektů a poradenstvím.

Dozorčí rada

Naděžda Kubů je uznávanou českou historičkou soustředící se především na období renesance. Vystudovala obor historie na Filozofické fakultě UK a od té doby působí v oblasti památkové péče. Jejím hlavním zaměřením jsou české hrady a zámky, především pak instalace interiérů, o nichž také vytvořila nemálo publikací. Spolupracovala rovněž s Českou televizí jako odborná poradkyně v pořadech O poklad Anežky české či O Korunu krále Karla. Dnes přednáší na specializačním studiu památkové péče a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Jaroslav Bezouška majitel společnosti Sans Effort s.r.o. a lektor workshopů Vápenné omítky a patinace vnitřních omítek v Centru Anglická sezóna. Jeho profesní specializací jsou tradiční materiály a jejich použití při opravách historických staveb.

Bc. Ondřej Benda, předseda dozorčí rady neziskové organizace Centrum filmu a historie z.ú., je absolventem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Celou svou profesní kariéru se věnuje rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a mladých lidí. Od roku 2000 ve společnosti Český mobil, a.s., pak na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a na soukromé vysoké škole NEWTON College. Historii se aktivně věnuje od roku 2002, nejprve jako šermíř ve skupině historického šermu, později jako člen hnutí živé historie (living history). Své zkušenosti získává nejen spoluprací se zájmovými spolky v ČR, ale také na špičkových středověkých akcích pořádaných po celé Evropě – ve Francii, Itálii, Polsku, Švédsku či Dánsku, kde navštěvuje nejen historická místa, ale také nejrůznější archeo-skanzeny a nově budovaná historická městečka. V současnosti je členem zájmového spolku Doba Karlova a aktivně se podílí na jejích akcích (i organizačně), včetně, např. projektu Živá historie do škol, který byl v roce 2016 podpořen i z grantu MŠMT.